logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: Головна2015Випуск 2

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2015, Вип. 2

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2015, Вип. 2

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Левицький Ч. [Методологічні проблеми кількісного та якісного аналізу в педагогічних дослідженнях]{Methodological problems of quantitative and qualitative analysis in educational research} 5-20

Брюханова Н. О., Корольова Н. В. [Особливості моделювання професійної підготовки фахівців]{Features are design of professional preparation of specialists} 21-34

Варецька О. В. [Розвиток соціальної компетентності вчителя початкової школи у післядипломній педагогічній освіті: методика діагностики]{Development of social competence of elementary school teacher in the postgraduate education: diagnostics method} 35-48

Василенко О. В. [Індивідуальний підхід у процесі організації самостійної роботи з іноземної мови]{Individual approach in organization of independent work on foreigh language} 49-57

Вороновська Л. Г. [Роль філософії в підготовці фахівців спеціалізованої технічної освіти]{The role of philosophy in training experts of specialized technical education} 58-72

Гарапко В. І. [Становлення стратегії впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у педагогічну освіту великої британії]{Forming of the strategy of implementation information and communication technologies into british system of pedagogical education} 73-85

ДубасенюкО. А. [Формуванняумайбутніхпедагогів-дослідниківсистемиметодологічнихзнань]{The formation of the system of methodological knowledge in the prospective teachers-researchers} 76-99

Іващенко О. А. [Структура професійної готовності до діяльності в ектремальних умовах]{Structure of professional readiness to activities under extreme conditions} 100-111

Ісаєнко ОВ. [Ефективність впровадження моделі управління захистом прав інтелектуальної власносності науково-педагогічних працівників]{Efficiency of implementation management model protection of intellectual vlasnosnosti teaching staff} 112-124

Kulinka I. S. [«Basic identity» as a source of design competence formation of future teachers of technologies and drawing] 125-134

ЛаврентьєваО. О. [Функціонально-морфологічна структура методологічної культури вчителя]{The functional-and-morphological structure of teachers’ methodological culture} 135-146

Onyshchenko N. P. [Specific features of future teachers training for innovative training activity in the course of pedagogical practice: international experience] 147-159

ПавликН. П. [Характерологічні ознаки неформальної освіти: соціально-педагогічний підхід]{The characterological features of non-formal education: social and pedagogic approach} 160-170

Riznyk V. V. [Components of the future specialists readiness’s for professional act] 171-184

СидорчукН. Г. [Оновлення змісту педагогічних знань: рекреаційний аспект]{The updating content of the pedagogical knowledge: recreational aspect} 185-200

Ткачук Л.В[Духовно-моральні цінності у професійному становленні особистості майбутнього вчителя]{Spiritual and moral values in professional personalitu formation of future teachers} 201-215

Товканець Г.В. [Етика взаємин та етичний кодекс в організаційній культурі вищого навчального закладу] {Ethics in relationships and codes of ethics in the organizational culture of higher educational institutions} 216-227

Федорук О. М. [Формування професійної компетентності документознавця в галузі електронного документообігу у ВНЗ]{Formation of professional competence of documentation in electronic document management in universities} 228-236