logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: Головна2016Випуск 4
Вівторок, 22 листопада 2016 22:21

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 4

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2016, Вип. 4

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-4

Вовк Н. В. [Ігрове проектування як технологія реалізації підготовки майбутніх учителів технологій до формування культури споживання в учнів]{Game design as implementation technology of preparation of future teachers of technologies to the formation of pupils’ culture of consumption} 5-17

Voloshyn P. M., Voloshyna А. P. [Music as a means of civic personality development] 18-31

Доценко С. O. [Прийоми активізації творчої діяльності учнів в умовах STEM-освіти]{Methods of activation the pupils’ creative activity interms of STEM-education} 32-46

Зенченко Т. Ф. [Методичні засади управління системою якості освіти у вищій школі]{Methodical principles of the management of a education quality in the high school} 47-57

Канівець О. М. [Дистанційна освіта філологів-бакалаврів у Великій Британії]{The distance education of philologists-bachelors in Great Britain} 58-70

Koval S. P. [Professional competence of the qualified economist in the labour market] 71-85

Козій Т. В. [Формування професійних якостей майбутнього фахівця у вищому навчальному закладі] 86-101

Kononko E. L. [Basic personal qualities of a future specialist as a professional competence component] 102-114

Kubiak N. I. [Training future social workers to work with children from distant families] 115-129

Кучер З. C. [Методичні аспекти використання інноваційних компютерних програм у графічній підготовці студентів]{Methodological aspects of the use of innovative computer programs in graphic training of students} 130-145

Литвинов А. С. [Структура готовності до провайдингу педагогічних інновацій майбутнього викладача]{Structure readiness for the providing of educational innovations of a future teacher} 146-159

Літовка-Деменіна С. Г. [Особливості викладання екскурсійної діяльності для студентів напряму підготовки «Туризм»]{Features of teaching of excursion activity for students of speciality «Tourism»} 160-172

Михайленко Л. A. [Специфіка сучасної професійної діяльності сімейного лікаря у США]{Specificity of modern professional activities of family physicians in the USA} 173-191

Роганова М. В. [Виховання духовно-моральних цінностей в учнів основної школи в позакласній виховній роботі]{Spiritual and education nravstvennіh values among pupils of the basic school in vneklasnoy educational robots} 191-200

Savchenko K. Yu. [Justification of the substance of future educators professional formation required for the pre-school children preparation for school] 201-212

Сігаєва Л. Є. [Сучасні підходи до якості освіти: теоретичний аспект]{Current approaches to education quality: theoretical aspects} 213-229

Товканець О. С. [Особистісно-індивідуальний підхід як умова успішної профілактичної роботи з важко виховуваними підлітками]{Personality-individual approach as a condition for successful preventive work with difficult teenagers} 230-247

Шемуда М. Г., Сердюк Н. Ю. [Засоби мобільних технологій у професійній підготовці майбутнього вчителя-філолога]{The means of mobile technologies in the vocational training of future philology teachers} 248-257

Читати 1186 разів Останнє редагування Вівторок, 22 листопада 2016 22:47