logo

 
 
 
 
 
 
Home You are here: Головна2017Випуск 5
Вівторок, 27 червня 2017 06:49

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2017, Вип. 5/1

Автор 
Оцініть матеріал!
(0 голосів)

Професійна освіта: методологія, теорія та технології, 2017, Вип. 5/1

[Титул]{Title}

[Зміст]{Content} 3-5

Borysov S. I. [Implementing hands-on activities into molecular biology courses] 6-13

Vorobel O. [Ecological perspective and foreign language teaching and learning] 14-21

БагноЮ. М. [Підготовка майбутнього вчителя до інклюзивного навчання на засадах компетентнісного підходу]{Future teachers training to inclusive education on the basis of competence approach} 22-32

Bakhmat L. V., Fursa I. V. [Professional competency as a basis for adequate self-assessment of future teachers] 33-44

БіликЛ. В. [Деонтологічні навички як невідємна частина професійної підготовки медичних працівників до реабілітації пацієнтів з хронічно невиліковними хворобами]{Deontological skills as an integral part of medical workers professional training to the rehabilitation of patients with chronic incurable diseases} 45-58

ГарапкоВ. І. [Актуальність впровадження наскрізних компетентностей в освітню політику та практику підготовки вчителів: міжнародний вимір]{Relevance of transversal competencies implementation into educational policies and practices of teacher training: international dimension} 59-73

ІщукВ. В. [Професійна підготовка майбутніх фахівців медичної галузі на основі компетентніснго підходу]{Raining of the future specialists of medical industry based on competence approach} 74-85

КалаурС. М. [Використання тренінгових технологій у процесі формування готовності майбутніх фахівців соціальної сфери до розвязання конфліктів у професійній діяльності]{Using training technologies in the formation of future social sphere specialists’ readiness for conflict resolution in professional activities} 86-98

КириченкоП. В. [Історія розвитку української вищоїосвітишлях до гуманітаризації на основі рідної історії та мови]{History of the development of Ukrainian higher education is the way for humanization based on native history and language} 99-114

КононенкоІ. А. [Французький досвід реформування системи професійної підготовки вчителів]{The French experience in the reformation of teacher professional training system} 115-131

ЛитвинА. Ф. [Особливості професійної підготовки майбутніх учителів загально-технічних дисциплін в контексті формування технологічної культури]{The features of professional training of future general technical subjects teachers in the context of technologic culture formation} 132-146

МартинецьЛ. А. [Інноваційні технології у професійному розвитку вчителя]{Innovative technologies in the professional development of teachers} 147-158

МартинюкТ. В. [Хорова школа Джавіда Кудусова у контексті формування визначальних професійних компетентностей майбутніх музикантів-педагогів]{Javid Kudusov’s choir school in the context of determining professional competence of the future musician pedagogues} 159-168

МосейчукЮ. Ю. [Потенціал компетентнісного підходу у формуванні культури здоровя майбутніх учителів фізичної культури]{The competence approach potential in the formation of future physical training teachers’ health culture} 169-183

Novak O. M. [Theoretical aspects of key competences of future teachers of vocational training in theory and practice of high school] 184-199

ШапранО. І. [Розвиток співробітництва майбутніх педагогів як ключової компетентності в процесі інтерактивної ігрової взаємодії]{Development of cooperation of future teachers as a key competence in the interactive game interaction} 200-212

Шапран Ю. П., Драниця П. Ю. [Використання ігрового імітаційного моделювання при формуванні професійної компетентності інженерів у галузі охорони праці]{Using game simulation modeling in forming the professional competency of engineers in the field of work safety} 213-227

Читати 1083 разів Останнє редагування Вівторок, 27 червня 2017 06:57